Viennin käynnistäminen ja hoitaminen

Luomme yrityksesi puolesta pysyviä kontakteja niin ulkomaisiin asiakkaisiin kuin yhteistyökumppaneihin. Hoidamme myös yhteydet yrityksesi ja vientiasiakkaidesi kesken.

Viennin laajentaminen

Voit hyödyntää ammattitaitoamme myös silloin, kun suunnittelet ja kartoitat viennin laajentamista tai monipuolistamista esimerkiksi etsimällä uusia vientikohteita.

Sovittaessa hoidamme asiakkaamme puolesta koko vientikaupankäynnin.