Viennin rahoituslähteitä

Alle on koottu viennin rahoituspalveluja tarjoavia lähteitä. Näihin asioihin liittyvät tiedot muuttuvat joiltain osin jatkuvasti. Siksi asioiden ajanmukaisuus kannattaa aina tarkistaa suoraan mainituilta palveluntarjoajilta mm. annettuja nettilinkkejä hyväksi käyttäen.

ELY-keskus

 • Kehittämis-/kansainvälistymisavustus yrityskohtaisiin hankkeisiin
  (Euroopan aluekehitysrahasto)
 • Lisätietoja

Tekes

Tekes tarjoaa yhteyksiä kansainvälisiin tutkimus- ja tuotekehitysverkostoihin

 • Kansainvälinen valmistelurahoitus on tarkoitettu esimerkiksi verkottumiseen ulkomaisten kumppanien kanssa.
 • Rahoituksen avulla voi valmistella Tekesin rahoittamaa tutkimus- ja kehityshanketta, joka tähtää yhteistyöhön esimerkiksi Yhdysvalloissa, Japanissa, Kiinassa tai Euroopassa.
 • Lisätietoja

TEM

Työ- ja elinkeinoministeriöltä voi hakea avustusta toimialoittain toteutettaviin vienninedistämistapahtumiin, kaupallis-teollisen tiedottamisen hankkeisiin, muihin viejäyritysten yhteisiin kansainvälistymishankkeisiin (esim. vientirenkaat) sekä matkailualan valtakunnallisiin ja muihin laajoihin ulkomaan markkinoinnin hankkeisiin. Yhteishankkeisiin tulee osallistua vähintään neljä yritystä. Lisätietoja

Yritysten omiin kansainvälistymishankkeisiin voi hakea avustusta työvoima- ja elinkeinokeskuksista.

Finnvera

Pk-yritysten kansainvälistymistä voidaan edistää tarjoamalla Suomessa toimivalle yritykselle kansainvälistymislainoja ja -takauksia silloin, kun rahoitusta tarvitaan ulkomaisen tytäryhtiön, yhteisyrityksen tai toimipaikan rahoitustarpeiden kattamiseen.

Viennin kotimaisten vakuustarpeiden kattamiseen voidaan käyttää vientitakauksia. Vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista viennin valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta.

 • Kansainvälistymislaina
  Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen.
 • Kansainvälistymistakaus
  Kansainvälistymistakaus on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamisen vakuudeksi.
 • Vientitakaus
  Vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista viennin valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta. Vientitakausta voidaan käyttää myös vastavakuutena pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle (tarjousajan-, ennakkomaksun- ja toimitus- sekä takuuajan takaus).

Lisätietoja

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Yhtiö sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Lisätietoja

Pankit (esimerkiksi Nordea ja OP)

Nordea

 • Apua tuonnin ja viennin rahoitukseen sekä projektirahoitukseen.
 • Kun yritys tarvitsee vientituotteen valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä rahoitusta, ratkaisuna voi olla
  • laina
  • valuuttaluotto
  • vientiremburssi
  • viennin ostajaluotto
  • projektirahoitus

Lisätietoja

Osuuspankki

Eri rahoitusvaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuksia sekä viennin valmistusaikaisiin rahoitustarpeisiin että toimituksen jälkeiseen rahoitukseen.

 • vientiperittävä
 • vientiremburssi
 • vientiremburssin vahvistus
 • Standby-remburssi

Lisätietoja

ATRADIUS (entinen Gerling)

 • Atradius on maailman johtava luottovakuutusyhtiö
 • Pohjolan ja Atradiuksen välisen sopimuksen mukaisesti Atradiuksen Suomen konttori hoitaa ammattitaitoisesti Pohjolan asiakkaiden luottoriskien hallintapalvelut ja vakuutukset

Lisätietoja

Euler Hermes

 • on maailman johtava luottovakuutusryhmä: luotto- ja takausvakuutukset sekä saatavien perintä.

Lisätietoja

Muita viennin rahoitukseen liittyviä organisaatioita ja toimijoita

 • Keski-Pohjanmaan (1.1.2007 alkaen), Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen EU-aluetoimisto European North Lapland-Oulu toimii alueidensa edustajana Euroopan unionin ydinalueella Brysselissä.
  Lisätietoja
 • Technopolis Ventures on yrityshautomo, joka auttaa kasvuhakuisia yrittäjiä liiketoimintansa käynnistämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi yhtiön toimintaan kuuluvat mm. kansainväliset yhteistyöhankkeet sekä erilaisten koulutus-, valmennus- ja konsultointiohjelmien järjestäminen kasvuhakuisille teknologiayrityksille.
  Lisätietoja
 • Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja siirtymätalousmaissa EU:n ulkopuolella.
  Lisätietoja
 • Sitra eli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskunnan hyvinvointia eduskunnan valvonnassa. Sitra rahoittaa yrityksiä korkean riskin alku- ja murrosvaiheessa.
  Lisätietoja
 • Nopef on Pohjoismaiden projektivientirahasto, joka myöntää pohjoismaisille pk- yrityksille korotonta lainaa ja tukea kansainvälistymis- ja kehityshankkeisiin Itä-Euroopassa EU ja- EFTA-maiden ulkopuolella. (Vuonna 2007 mukana vielä Viro, Latvia, Liettua ja Puola.) Nopef ei myönnä tukea agentin tai maahantuojan etsimiskuluihin eikä yleisten markkinatutkimusten tekemiseen.
  Lisätietoja

Pääomasijoittajat kuten Oulun seudulla toimivat Teknoventure Management Oy, Head Invest Oy