Vientipalvelut

 • Viennin Kauppahuone FESH
 • viennin verkkokauppa (www.finnprodukt.com)
 • yritysten auttaminen kansainvälistymisstrategian laadinnassa
 • viennin rahoitusmahdollisuuksien kartoitus
 • asiakasyrityksen vientimahdollisuuksien kartoitus
 • markkinatutkimukset
 • vientiasiakkaiden etsintä
 • tarjouspyyntöjen hankinta ja kääntäminen
 • vientitarjousten tekeminen
 • tilausten vastaanotto ja kääntäminen
 • kuljetusten ja huolintatoimien järjestely
 • vientiedustajan tai agentin valinta kohdemaasta
 • tuotannollisen yhteistyökumppanin etsiminen ulkomailta
 • kone- ja raaka-ainehankintojen valmistelu

Yksittäisten toimeksiantojen lisäksi voit tehdä kanssamme pitempiaikaista sopimuspohjaista yhteistyötä.